Als Calculator ga je de volgende werkzaamheden uitvoeren:

– Vaststellen van kostprijsbegrotingen waarbij de werkmethoden, globale planningen, hoeveelheden en prijzen van materialen, materieel, manuren onderaannemers en dergelijke zijn aangegeven, zodat duidelijk inzicht bestaat in de prijsbepalende aannames, veronderstellingen en risico’s van projecten.
– Signaleren en inschatten van mogelijke afwijkingen en besparingsmogelijkheden (personeel, materiaal, uren) zodat de economische ’bandbreedte’ zo goed mogelijk kan worden bepaald.
– In samenwerking met de afdeling Inkoop aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers e.d. ten behoeve van een optimale prijs-kwaliteitverhouding bij de inkoop.
– Samenstellen van volledige en goed verzorgde aanbiedingsdocumentaties en opstellen of gereedmaken van daarvoor vereiste documenten t.b.v. een optimale kans op projectverwerving.
– Zorgdragen voor overdracht van calculatiedossiers en –ervaring/kennis aan de projectteams ten behoeve van een optimale projectvoorbereiding en –uitvoering binnen de bepaalde economische bandbreedte.
– Opstellen van calculatieplanningen; updaten en gebruik maken van het calculatiebestand (waarin afgesproken prijzen en tarieven, ervaringsgegevens en nacalculaties zijn opgeslagen); alsmede bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied (aanbiedingen, nieuwe materialen, creatieve oplossingen), ten behoeve van de voortdurende verbetering van aanpak, kwaliteit en tijdigheid van kostprijsbegrotingen.
– Bewaken en toepassen van de ingevolge het KAM-systeem geldende normen en standaards bij de uitvoering van de werkzaamheden

Je hebt de volgende opleidingen c.q. cursussen gevolgd:
– HBO technisch gerelateerd
– 5+ jaren ervaring in een soortgelijke functie
– Kennis/affiniteit met telecombranche of ondergrondse werkzaamheden pré
– Ervaring Metacom pré
– Kennis van geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC (contractvorming) pré
– Kennis van system engineering (weten hoe de aantallen worden opgebouwd)

Je beschikt over onderstaande competenties:
– Prestatiemotivatie (hoge eisen stellen aan het werk)
– Stressbestendigheid (effectief blijven presteren, ook onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel)
– Probleem analyserend (signaleren/onderkennen van problemen en opsporen van mogelijke oorzaken)
– Creatief in oplossingen en nieuwe/betere werkwijze
– Goed in plannen en organiseren
– Resultaatgericht
– Communicatief vaardig