Projecten

Huidige projecten


Oktober 2018 tot heden
is MAGE Inframanagement BV werkzaam als Senior Coördinator stedelijke installaties bij de Gemeente Den Haag.

Verantwoordelijk voor:

  • Stedelijke Installaties, i.c. openbare verlichting en elektrische verzinkbaren palen.
  • Verantwoordelijk voor productie en de  inzet van werkvoorbereiders, engineers,  toezichthouders, en directievoerders en tevens aanspreekpunt voor de perceelaannemers in Den Haag, zoals CityTec, PCO en van Gelder
  • (Financiële) projectadministratie van lopende projecten om de zaken op orde te brengen en te houden

Vanaf 1 mei 2017 is MAGE Inframanagement BV ook werkzaam als adviseur bij Stadsverwarming Purmerend, SVP, dit is een modern en duurzaam lokaal warmtebedrijf dat bewoners en bedrijven in Purmerend op een betrouwbare en comfortabele manier warmte levert.

Vanaf augustus 2017 is MAGE Inframanagement BV werkzaam in de projectleiding bij Visser & Smit Hanab te Benthuizen.

Afgeronde projecten


Van januari 2018 – december 2018
had MAGE Inframanagement BV ook gewerkt als Ad interim Regiomanager bij CityTec .

Verantwoordelijk voor:

  • De complete aansturing en begeleiding van diverse projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeerssystemen bij diverse gemeentes in Brabant, Zeeland en Limburg.

Van augustus 2017 – februari 2018 was MAGE Inframanagement BV ook betrokken bij de projectleiding van SVP van diverse warmteprojecten en heeft daar het bestek geschreven voor de stadsverwarmingswerkzaamheden die door de firma A.HAK worden uitgevoerd.

Augustus 2017 tot januari 2018 is MAGE Inframanagement BV werkzaam in de projectleiding bij Visser & Smit Hanab te Benthuizen op het gebied van de aanleg van stadsverwarming, waarbij leiding werd gegeven aan monteurs, werkvoorbereiders en uitvoerders voor projecten in Rotterdam en Den Haag bij opdrachtgevers Nuon en Eneco.

April 2015 –  juli 2017 was MAGE Inframanagement BV werkzaam op het gebied van contactmanagement bij Ziut, een technisch dienstverlener en een expert in de openbare verlichting en verkeerssystemen en daar verantwoordelijk voor de complete aansturing en begeleiding van diverse projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeerssystemen bij diverse gemeentes in Zuid-Holland, Brabant, Limburg en voor Provincie, Rijkswaterstaat en ProRail op het gebied van UAV-GC-projecten, RAW-bestek systematiek en Systems engineering. Samen met Boskalis voor de Provincie Zeeland onderstaand project gedaan, zie stuk uit GWW, Platform over civiele techniek & infrastructuur:

Artikel 29-08-2017
Terneuzen – Gent | Verbreding N62: ‘Het licht aan op de Tractaatweg’

De Tractaatweg (N62) wordt tussen de Westerscheldetunnel bij Terneuzen en de Belgische grens verbreed naar twee keer twee rijstroken. De aansluitingen met het onderliggend wegennet op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden ongelijkvloers. Er komen viaducten zodat het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd kan doorrijden. Binnen dit integrale project werken verschillende disciplines samen aan één eindresultaat. Voor het ontwerp en realisatie van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is Ziut aan zet.

OVL & VRI
Onder het credo ‘vlot en veilig van Goes naar Gent’ heeft provincie Zeeland het UAV-gc contract voor de verbreding integraal gegund aan Boskalis Nederland NV. “Als co-maker van hoofdaannemer Boskalis is het ontwerpteam van Ziut BV regio West uit Bleiswijk hard aan het werk met de afrondende ontwerpfase voor de openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) op dit prominente Zeeuwse project,” vertelt Marino Gelten, contractmanager namens Ziut. “Naast het ontwerpen en realiseren van de OVL en VRI heeft Ziut ook de taak de bestaande voorzieningen te verwijderen, tijdelijke voorzieningen aan te brengen en een koppeling met de systemen van ProRail, bij het spoor Terneuzen-Gent, te borgen.”