Terneuzen – Gent | Verbreding N62: ‘Het licht aan op de Tractaatweg’

29 augustus 2017

De Tractaatweg (N62) wordt tussen de Westerscheldetunnel bij Terneuzen en de Belgische grens verbreed naar twee keer twee rijstroken. De aansluitingen met het onderliggend wegennet op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden ongelijkvloers. Er komen viaducten zodat het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd kan doorrijden. Binnen dit integrale project werken verschillende disciplines samen aan één eindresultaat. Voor het ontwerp en realisatie van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is Ziut aan zet.

OVL & VRI

Onder het credo ‘vlot en veilig van Goes naar Gent’ heeft provincie Zeeland het UAV-gc contract voor de verbreding integraal gegund aan Boskalis Nederland NV. “Als co-maker van hoofdaannemer Boskalis is het ontwerpteam van Ziut BV regio West uit Bleiswijk hard aan het werk met de afrondende ontwerpfase voor de openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) op dit prominente Zeeuwse project,” vertelt Marino Gelten, contractmanager namens Ziut. “Naast het ontwerpen en realiseren van de OVL en VRI heeft Ziut ook de taak de bestaande voorzieningen te verwijderen, tijdelijke voorzieningen aan te brengen en een koppeling met de systemen van ProRail, bij het spoor Terneuzen-Gent, te borgen.”

Veiligheid met verlichting 

Met de verbreding beoogt de opdrachtgever de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en economische randvoorwaarden voor de regio te stimuleren. Op een project met een opdrachtgrootte van zo’n € 30 miljoen, heeft het aandeel van Ziut met een grootte van circa € 1 miljoen wellicht niet het meeste financiële gewicht, maar binnen de doelstellingen van de opdrachtgever weegt het zwaar mee. Want goede OVL-voorzieningen betekenen een grotere veiligheid voor alle weggebruikers.

(Bron: GWW, Platform over civiele techniek & infrastructuur)